Το εκτροφείο μας πιστό στην επιλεκτική εκτροφή που το χαρακτηρίζει  έχει προγραμματίσει την επόμενη γέννα 16 Φεβρουάριο του 2021  Που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. 

Η επόμενη προγραμματισμένη γέννα 3 ΜΑΊ'ΟΥ 2021

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον  και τη προτίμηση σας!

16/2/2021                                       3/5/2021