ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

BISTOLAS PANAGIOTIS

 

Athens Greece

 

+30 6932486848

Bistolrot ADDI/www.bistolrot.com
Bistolrot ADDI/www.bistolrot.com

                        Νεα Γεννα Διατιθoνται κουταβια

                              3 αρσενiκο και 6 θηλυκα

                                    3 Male 6 Female

Bistolrot Clok Gr.CH.  Ε.E.IΠ  TORK  Bistolrot Elvira Junior Gr. CH.

              HD  A - ED  1                                         HD  C - ED 0

                ADDI 

                                  F: Butsch Of Sanny Hill'

                  (Gil Von Hause Milsped --- Zita Von Mullmirott)

      M: Face Von DerLeuchtenbrucke

             (Benno Von Der Hundehutte --- Hajdi Bon Scarva'Strand'Yu)

CLICK ON MORE INFO

        ELVIRA Bistolrot    

       F: Dilan Earl Antonius

           

             (Tito Earl Antonius --- Bianca of Silver Fild KG)

                     M: ADDI

     (Butsch Of Sanny Hill --- Face Von Der Leuchtenbrucke)

                   Born : 15/5/2014

CLICK ON MORE INFO

            CLOK Bistolrot             

              F: Santo Flash Rouse

                                (Arco Earl Antonius --- Gea)

                        M: ADDI

            Butsch Of Sanni Hill' --- Face Von Der Leuchtenbrucke)

                                        Born : 27/7/2011

CLICK ON MORE INFO

          EVITA Bistolrot   

             F: Dilan Earl Antonius

                  (Tito Erl Antonius --- Bianca Of Silver Fild Kg)

                       M: ADDI

            (Butsh Of Sanny Hill' --- Face Von Der Leuchtenbrucke)

                                       Born : 15/5/2014

CLICK ON MORE INFO

                  AKINO

 

            F: Butsch Of Sanny Hill'

                 (Gil Von Hause Milsped --- Zita Von Mullmirott)

 

     M: Face Von Der Leuchtenbrucke

      (Benno Von Der Hundehutte --- Hajdi Von Scarva's Strand' Yu)

                                     Born : 25/9/2007

CLICK ON MORE INFO

          BRUNA Bistolrot

             F: Dex Od Dragicevica

       

            (Odo Od Dragicevica --- Tomana Od Dragicevica''-Yu)

                      M: ADDI

          (Butsch Of Sanny Hill' --- Face Von Der Leuchtenbrucke)

                                      Born : 4/2/2010

CLICK ON MORE INFO

               BISTOLROT KENNEL

 

           BEST KENNEL

 

                FOR 2013

           According To The Point System Of Kennel Club Greece!!!  

                   APRIL 28, 2013

 

       Athens  Kennel Club Of Greece  

 

            International Dog Show

 

      BEST KENNEL OF THE 

 

              SHOW